Event detail

សិក្ខាសាលាថ្នាក់ជាតិស្តីពីការផ្សព្វផ្សាយរបាយ ការណ៏វិភាគនិន្នាការសន្តិសុខស្បៀង

Event detail:

វិទ្យាស្ថានជាតិស្ថិតិ​នៃក្រសួងផែនការ​ដោយមាន ការឧបត្ថម្ភពីអង្គការស្បៀង និងកសិកម្ម​នៃសហ ប្រជាជាតិ (FAO) នឹងរៀបចំសិក្ខាសាលាថ្នាក់ជាតិ ស្តីពីការផ្សព្វផ្សាយរបាយការណ៏វិភាគ​និន្នាការ សន្តិសុខស្បៀង ដោយផ្អែកលើទិន្ន័យ អង្កេតសេដ្ឋកិច្ច​ សង្គមកិច្ចកម្ពុជា​ឆ្នាំ ២០០៤​និង​ ២០០៩​ដែលនិងប្រព្រឹត្តទៅនៅថៃ្ងទី​១៤​ខែតុលា​ ឆ្នាំ២០១១ អាគារថ្មី​ជាន់ទី៤​ វិទ្យាស្ថានជាតិស្ថិតិ​នៃក្រសួងផែនការ​ ។

 


 

Source institution:

វិទ្យាស្ថានជាតិស្ថិតិនៃក្រសួងផែនការ

Contributor name:

វិទ្យាស្ថានជាតិស្ថិតិនៃក្រសួងផែនការ

Contributor e-mail:

Event venue:

អាគារថ្មីជាន់ទី៤ វិទ្យាស្ថានជាតិស្ថិតិនៃក្រសួងផែនការ

Event start date:

2011-10-10

Event end date:

2011-10-10

Contact name:

Address:

E-mail: