News detail

សិក្ខាសាលាស្ដីពី ការស្វែងយល់ផែនការយុទ្ធសាស្ដ្រ ជាតិ​កម្ពុជាសំរាប់ការអភិវឌ្ឍសន្ដិសុខស្បៀង នៅកម្ពុជា

News detail:

អង្គការសេដាក និងរៀបចំសិក្ខាសាលាស្ដីពី ការស្វែងយល់ផែនការយុទ្ធសាស្ដ្រជាតិកម្ពុជាសំរាប់ការអភិវឌ្ឍ​សន្ដិសុខ​ស្បៀង នៅកម្ពុជា ដែលប្រព្រឹត្ដទៅនៅព្រឹកថ្ងៃទី ២៧ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១០ នៅមជ្ឈមណ្ឌល សហប្រតិបត្ដិការកម្ពុជា ជប៉ុន (CJCC) ក្នុងគោលបំណងស្វែងយល់និង ចូលរួមចំណែកក្នុងផែនការយុទ្ធសាស្ដ្រជាតិ សំរាប់ការអភិវឌ្ឍសន្ដិសុខស្បៀង និងអាហារ នៅកម្ពុជា ។

 

របៀបវារៈនៃសិក្ខាសាលា

 


 

Source institution:

មជ្ឈមណ្ឌលសិក្សានិងអភិវឌ្ឍន៍កសិកម្មកម្ពុជា (អង្គការសេដាក)

Contributor name:

លោក ហ៊ីម ខធៀត

Contributor e-mail:

himkhortieth@cedac.org.kh

Contributor Phone:

Post date:

2010-05-20